Ngày Đăng : 21/03/2017

Trưởng thành của tình yêu

Chúng ta cho trẻ nhỏ đồ chơi và thế rồi nó rơi vào tình yêu với đồ chơi này. Không có đồ chơi đó đứa trẻ không thể ngủ được vào ban đêm. Và nếu nó thức dậy giữa đêm mà không tìm thấy đồ chơi, nó sẽ trở nên bất ổn như người lớn bị xa cách khỏi người yêu của mình. 

Vậy mà, sẽ sớm tới ngày, đồ chơi này sẽ bị bỏ trong góc nhà nào đó. Nhưng một điều đáng quan tâm là, mặc dầu đồ chơi nằm trong góc nhà, tình yêu mà đứa trẻ đã trải qua với đồ chơi vẫn tiếp tục. Mối quan hệ yêu đã được hình thành, tiếp xúc đã xảy ra cùng những kinh nghiệm đã có – cánh cửa tới tình yêu đã được mở, sẽ vẫn còn. Bất kì khi nào, người này yêu bất kì ai, hãy biết rằng sự đóng góp của đồ chơi cũng sẽ có đó trong tình yêu. 

Tuy nhiên, có thể xảy ra là, người ta lớn lên về thể xác nhưng vẫn còn là đứa trẻ về tinh thần. Nó có thể bắt đầu yêu ai đó và thế rồi bắt đầu kêu khóc theo cùng cách đã kêu khóc vì mất đồ chơi. Nó sẽ hoàn toàn quên mất rằng có thời nó đã kêu khóc nhiều vì đồ chơi của mình nhưng nó đã bỏ lại đồ chơi đằng sau, chưa bao giờ nhớ lại lần nữa. Nó đã quên tất cả. 

Nhưng nếu đứa trẻ lớn lên ở bên trong, không chỉ thể chất mà cả tâm lí, nó sẽ quên đồ chơi nhưng sự nuôi dưỡng mà nó đã nhận được từ tất cả những đồ chơi sẽ làm giàu thế giới nội tâm của nó. Tình yêu của nó sẽ lớn lên thành sự thành tâm và một ngày nào đó vươn tới điều thiêng liêng. Nó sẽ quên những người yêu, những đồ chơi của tuổi tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành mà đã giúp nó đạt tới trạng thái thiêng liêng – dầu vậy, đóng góp của những kinh nghiệm này sẽ có đó trong sự thành tâm của nó, sự thiêng liêng của nó. 
Ngay cả sự thành tâm cũng không được hoàn thành chừng nào bản thân người thành tâm còn chưa trở thành điều thiêng liêng. Một ngày nào đó, đồ chơi cuối cùng, điều thiêng liêng, cũng sẽ bị bỏ lại. Chỉ thế, thì tình yêu, cái còn lại đằng sau tất cả những kinh nghiệm của người đó, sẽ còn lại. 

Tất cả đồ chơi sẽ phải bỏ lại, nhưng điều mà đồ chơi đã giúp người đó kinh nghiệm sẽ còn lại. Tất cả mọi hình dạng sẽ biến mất, nhưng tình yêu vô hình lớn lên dần dần. Yêu cứ tích luỹ, và một ngày sẽ tới, thành tâm trở thành tình yêu thuần khiết; ngay cả người yêu cũng sẽ biến mất. 

Vào ngày đó, người sùng kính đã trở thành điều thiêng liêng.
Trích Osho “Tình yêu, Tự do, Một mình”

Cùng chuyên mục