Ngày Đăng : 17/12/2018

Suy luận vô tội

      Sáng ra hai con bạn thân cùng nói về chuyện về cách nhìn người. Trong từng đấy thời gian làm việc, đã gặp biết bao nhiêu người anh, người chị, người em, đồng nghiệp, đối tác. Điểm lại, yêu thương cũng có mà đau thương cũng nhiều.

      Từ thuở mới bước chân ra đi làm, đúng phải gọi là trái tim thuần khiết. Gặp ai cũng tin, gặp ai cũng quý, và tin sái cổ cho đến khi ...hết tin nhau được. Rồi đời cũng dạy ta cách nên thận trọng hơn khi đặt lòng tin vào một ai đó, và cần có thời gian để kiểm thử. Có những ngày ngồi gặm nhắm trái tim tàn tật. Thiệt tình là không dễ dàng chút nào. Đau !

      Nhưng rồi hai đứa cùng thống nhất rằng, trong giao tế về mặt xã hội làm sao không có thương tổn. Đôi khi người ta hại mình, đối xử tệ bạc với mình vì có lý do gì đó, tại thời điểm đó, là điều bắt buộc họ phải làm. Còn những khoảng thời gian anh em/ bạn bè chân thật với nhau, là tình cảm thật sự. Điều này đâu thể suy luận bằng logic mà bằng con tim giữa người với người. 
Thêm nữa là, chắc gì mỗi chúng ta đã không từng phạm lỗi lầm, không từng xấu với ai đó trong tình thế bắt buộc, hoặc đã làm tổn thương ai đó vô tình mà mình không biết? 
Nên trong mọi trường hợp, ta nên suy luận vô tội, suy luận đúng cho nhau để mà tha thứ, để mà nhẹ nhàng hơn.
"Còn duyên thì gặp, hết duyên thì đi". 
Về giao tế xã hội hay hợp tác thì ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng về mặt con người, mình sẽ không ghét ai đã từng làm tổn thương mình.
      Dẫu gì, cuộc sống vẫn phải bước về phia trước. Và mình cũng mong người ta bước trên một hành trang mới tốt hơn, hạnh phúc hơn.

- Cà Phê Sáng, 15/12/2018 -
Cùng chuyên mục