Ngày Đăng : 09/12/2018

Về quê ngày nước lụt

Thương anh em lội nước trắng đồng

Làm dâu về chốn ruộng mênh mông

Gái phố về quê ngày nước lớn

Vượt lũ đường đê dạ phập phồng

Biết thế ngày xưa nghe lời Mẹ

Chồng gần không lấy, lấy chồng xa

Giờ đây lội ruộng rồi thơ thẩn

Ngẫm nghĩ trong lòng, tức người ta …

Người ta thì dạ nào đâu hiểu

Nắm tay hỏi: cớ sao em buồn?

Vùng vằng rút tay làm mặt lạnh:

- Chỉ giận mưa to khéo (phải) đi xuồng !


Nước lụt trắng đồng

- Thơ: Cà Phê Sáng, 09/12/2018 –

P.s: Kỷ niệm về quê ngày lụt lớn.