Ngày Đăng : 05/11/2018

Ngủ bên một dòng sông

Khi ta ngủ thì dòng sông vẫn thức
Lặng lẽ ra đi mặc kệ bến bờ
Có điều gì mà vội vàng bỏ cuộc
Ầm ầm trôi không do dự điều gì

Sông có nghĩ suy không?
Mà đời luôn dịch chuyển
Cuốn trôi
Lấp vùi
Không dung tha rác rến
Ta bé nhỏ trước dòng đời vạn biến
Trót neo bờ làm ngọn cỏ mồ côi

Chảy đi sông ơi!
Phía ấy là biển khơi
Cũng là nước thôi...
Nhưng muối đời quá mặn
Thương làm gì con đò cồn chân bến
Ngọn lau gày bạc trắng tóc cuối ngày

Chảy đi sông ơi!
Dan díu quá lâu rồi
Đừng ở lại làm dòng sông tuẫn tiết
Đời trôi nổi mà ta, ta dại dột
Vòng tay nào ôm nổi một trùng dương?

Ngủ bên dòng sông sóng đánh vỡ đêm hoang 
Trong lòng mình một dòng sông đã chết
Chiếc lá rụng vào mùa Thu, bất lực
Mặt trời xanh đỉnh dốc phía ta ngồi...


Kiều Thị An Giang -