Ngày Đăng : 29/03/2017

Con bó tay cho mẹ luôn

Ngày cuối tuần bạn Cưng được ở nhà với Mẹ. Trong lúc Mẹ bận rộn dọn dẹp nhà cửa thì bạn ấy giận dỗi (không nhớ lý do gì nữa) bỏ ra đứng trước hiên nhà. Vì tính "ngoại giao" tốt, nên thấy ông đi qua bà đi lại là bạn ấy chào to, có cả người quen, người lạ, ai bạn ấy cũng chào to. Nhiều người đáp lại, nhiều người thì lơ (có lẽ không nghe thấy). Mẹ Cưng thấy kỳ quá, đi ra gọi vào: "Nè con, không phải ai con cũng với chào như thế đâu. Người ta bận rộn, con kêu chào như thế sẽ phiền họ đấy nhé!". Vậy là bạn đáp ngay: "Con bó tay cho Mẹ luôn á, khi thì Mẹ dạy gặp người lạ phải Chào hỏi, giờ Mẹ nói làm phiền là saoooo????". Rồi bạn ấy vùng vằng đi vào trong nhà. Mẹ Cưng đứng hình toàn tập trước lý sự của bà cụ non này.
  

            - Cà Phê Sáng, 08/01/2016-
Cùng chuyên mục