Ngày Đăng : 05/07/2017

Lòng nhẹ nhàng thì thấy mây bay


 Cuộc đời rất dài, vì phải sống từng ngày một. Không có lối tắt để đau khổ vụt qua tan biến. Không có phép màu để những mất mát không chạm tới mình. Nhưng cuộc đời cũng rất ngắn khi mấy mươi năm cũng là cái chớp mắt. Ấu thơ mới như ngày hôm qua. Nên cái gì tới thì biết nó tới. Lòng nhẹ nhàng thì thấy mây bay. 

- Vũ Thượng, trích: "Ủ một miền thơm" - 
Cùng chuyên mục